מכתב של מוריה בעניין 50 לעלייתה ארצה

מכתב של יוסף