60 שנה לעלייתה של משפחת מרקובסקי לארץ

90 שנה לעלייתה של משפחת מרקובסקי לארץ

כנס בבית שערים - 100 לעליית המשפחה

כנס בכפר יהושע 2013