עמנואל מרקובסקי (מור)

לקט מהאינטרנט

עמנואל: מסבא, לסבא

רוחמה: אחי עמנואל מור, בשלושים למותו