מקור הקבצים בהקלטה שנעשתה בטייפ סלילים של משפחתה של תרצה (ליאו, תרצה, יורם, נעמי ועמוס רוזן)

יהודה רוחמה עמנואל תרצה אזרח יהודה מסיים